Forteljarane

Prosjektet Tingvoll memoar (tingvoll.memoar.no) starta 7. og 8. november 2018, under eit kurs som Tingvoll Museum arrangerte. Kurset var ein del av serien Krafttak for munnleg historie, og vart leia av Memoar og Norsk etnologisk gransking.  

Det fyrste som kjem til å henda på denne nettsida, er at dei intervjua som vart gjort under krafttaket, vil bli dokumenterte og - vonleg - publiserte på denne sida. Me ynskjer at både profesjonelle og frivillige aktørar skal samarbeida om intervjuopptak, etterarbeid (dokumentasjon og redigering), arkivering og ulike former for formidling. 

 I oppbyggingsfasen vil denne nettsida fungera som ein open prosjektweb, og alle som ynskjer å "kika oss i korta" er velkomne til det - og endå meir velkomne til å bli med i arbeidet!

Dei fyrste intervjua som er gjort er desse:  

Bjørg Wolden

lagt inn 3. jan. 2019, 04:50 av Efraim Kanestrøm   [ oppdatert 3. jan. 2019, 04:51 ]
Guunar Aasen

lagt inn 3. jan. 2019, 04:49 av Efraim Kanestrøm   [ oppdatert 3. jan. 2019, 04:49 ]
Tora Meisingset

lagt inn 3. jan. 2019, 04:48 av Efraim Kanestrøm   [ oppdatert 3. jan. 2019, 04:49 ]
Willy Gautvik

lagt inn 3. jan. 2019, 04:47 av Efraim Kanestrøm   [ oppdatert 3. jan. 2019, 04:47 ]
Efraim Kanestrøm

lagt inn 3. jan. 2019, 04:07 av Efraim Kanestrøm   [ oppdatert 3. jan. 2019, 04:17 ]

Efraim Kanestrøm ble intervjua av Bjørn Enes i Studio 1 i Bergen Offentlige Bibliotek 6. mai 2018. Intervjuet ble oppteke i forbindelse med eit forteljarkurs heldt av Memoar.
Efraim Kanestrøm er født og oppvaksen på Nordmøre. Han budde på garden Kanestrøm i bygda Straumsnes i Tingvoll Kommune. Han fortel her om oppvekst på garden, skule og karrierevalg.

Efraim Kanestrøm

Oddhild Garli

lagt inn 13. des. 2018, 04:42 av Efraim Kanestrøm   [ oppdatert 15. jan. 2019, 01:29 ]

Oddhild Garli (pikenavn Liabø ) var født i Straumsnes i 1933. Der vokste hun opp på småbruket Skogmo under gården Liabø. Hun bestemte seg for å bli sykepleier da hun var 12år og det gjennomførte hun trass i iherdige forsøk fra foreldrene i lede henne inn på en lærerutdanning. Hun har bodd mange, plasser hatt mange spennende jobber blant annet innen psykiatrien, eldreomsorgen, fjernsyn, universitetet, med mere. Hun har bodd mange forskjellige steder og reist mye rundt i verden. Nå er hun tilbake i Tingvoll kommune og har slått seg ned i Arnvika. I tillegg til å fortelle om karriere og levd liv i yrkeslivet så forteller hun om sine opplevelser som liten jente i Straumsnes under andre verdenskrig.


Intervjuet skal no dokumenterast, slik at innhaldet blir tilnærma søkbart. Det vil vera til stor hjelp dersom nokon kan hjelpa til med det - sjå her om korleis det kan gjerast.
 
Straks det er ferdig dokumentert, vil det også bli lasta opp til Minner.no/Tema/Memoarer 

Oddhild Garli
Marit Holmeide

lagt inn 11. des. 2018, 02:19 av Efraim Kanestrøm   [ oppdatert 15. jan. 2019, 03:38 av Bjørn Enes ]

Marit Holmeide var fødd rett etter fyrste verdskrig, 16.januar 1919. Da herja spanskesjuka i landet og halve bygda lå nede for teljing. Far henner var nettopp komen opp av "Spanskåin" og var med ein nabo ein tur og då blei mor hennar så bekymra at fødselen starta. Dermed blei Marit fødd to månader for tidleg, på den kaldaste vinterdagen det året, heime på Holmeide på Vågbø i Tingvoll kommune. Men alt gjekk bra med fødselen og ho har levd eit langt fint liv i Tingvoll kommune.

Sett av tiden og høyr hennar historie.


Intervjuet skal no dokumenterast, slik at innhaldet blir tilnærma søkbart. Det vil vera til stor hjelp dersom nokon kan hjelpa til med det - sjå her om korleis det kan gjerast.
 
Straks det er ferdig dokumentert, vil det også bli lasta opp til Minner.no/Tema/Memoarer 

Marit Holmeide
Gunnar Rakstang

lagt inn 11. des. 2018, 01:44 av Efraim Kanestrøm   [ oppdatert 2. jan. 2019, 03:34 ]

Gunnar Rakstang er fødd og oppvaksen i grenda Rakstang i Straumsnes i Tingvoll kommune. Han har vore rektor ved Straumsnes barne og ungdomsskule frå den ble starta og til han gikk av med pensjon. På fritida har det vore litteratur, kultur, historie og handtverk som har vore hans lidenskap.
Her I denne filmen fortel han om sin oppvekst i grenda Rakstang, karrierevalg, huset han bor i og om livet i bygda Straumsnes. 
Huset han bur i, ligg på Langset i Straumsnes, det blei opprinneleg bygd av folkeminnesamlaren Edvard Langset. Etter Edvard Langset si tid budde det ei jordmor her og det var ho som tok i mot Gunnar då han kom til verda. Med andre ord, det er mykje historie mellom veggane.

Intervjuet skal no dokumenterast, slik at innhaldet blir tilnærma søkbart. Det vil vera til stor hjelp dersom nokon kan hjelpa til med det - sjå her om korleis det kan gjerast.
 
Straks det er ferdig dokumentert, vil det også bli lasta opp til Minner.no/Tema/Memoarer 


Olav Rolland

lagt inn 27. nov. 2018, 04:41 av Efraim Kanestrøm   [ oppdatert 2. jan. 2019, 03:35 ]

Olav Rolland ble intervjua av Arnstein Rolland og Efraim Kanestrøm, tilstades under intervjuet var også Gerd Rolland. Intervjuet handla om oppvekst i Tingvoll Kommune før, under og etter andre verdenskrigkrig. Livet rundt Tingvoll Ullvarefabrikk. Problematikken med klasseskillet mellom Innate(Sør for Sortdalselva, Gårdbrukere og kommuneansatte) og Utate(Nord for Sortdalselva, industrisamfunnet). Erfaringer som mobbeoffer.

Intervjuet skal no dokumenterast, slik at innhaldet blir tilnærma søkbart. Det vil vera til stor hjelp dersom nokon kan hjelpa til med det - sjå her om korleis det kan gjerast.
 
Straks det er ferdig dokumentert, vil det også bli lasta opp til Minner.no/Tema/Memoarer 

Olav Rolland

Arnstein Rolland

lagt inn 26. nov. 2018, 05:00 av Bjørn Enes   [ oppdatert 2. jan. 2019, 03:36 av Efraim Kanestrøm ]

Arnstein Rolland  vart intervjua av Efraim Kanestrøm på Flora Kystmuseum torsdag 8. november 2018. Intervjuet handla i stor grad om .......
Intervjuet skal no dokumenterast og det skal gjennom ei enkel redigering før det vert avgjort om det skal publiserast eller berre avleverast for framtidig forsking. 
Videoen er inntil vidare sperra med passord. Spøsrsmål om passordet må rettast til  Arnstein Rolland 

Intervjuet skal no dokumenterast, slik at innhaldet blir tilnærma søkbart. Det vil vera til stor hjelp dersom nokon kan hjelpa til med det - sjå her om korleis det kan gjerast.
 
Straks det er ferdig dokumentert, vil det også bli lasta opp til Minner.no/Tema/Memoarer 

Arnstein Rolland Del 1


Arnstein Rolland Del 2Invitasjon til dugnad:

Dette opptaket skal no dokumenterast - det vil seia at det skal lagast eit oversyn over innhaldet. 
Memoar brukar å gjera det ved å laga ei stikkordsliste 
eller ein serie kortsetningar som beskriv kva Edith fortel om, omlag minutt for minutt. 

Ta kontakt med Edith eller bjorn.enes@memoar.no viss du kan tenkja deg å hjelpa til med dette, 
Då får du passordet til videoen. 
Du kan bruka papir og blyant, skriv stikkorda - og send dei til Bjørn.
Det aller beste er om du også skriv kor mange minutt og sekund frå start som kvart tema blir omtalt. 

Sjå f.eks. her for å sjå korleis me brukar å gjere det.  
1-10 of 10