ForteljaraneProsjektet Tingvoll memoar (tingvoll.memoar.no) starta 7. og 8. november 2018, under eit kurs som Tingvoll Museum arrangerte. Kurset var ein del av serien Krafttak for munnleg historie, og vart leia av Memoar og Norsk etnologisk gransking.  

Det fyrste som kjem til å henda på denne nettsida, er at dei intervjua som vart gjort under krafttaket, vil bli dokumenterte og - vonleg - publiserte på denne sida. Me ynskjer at både profesjonelle og frivillige aktørar skal samarbeida om intervjuopptak, etterarbeid (dokumentasjon og redigering), arkivering og ulike former for formidling. 

 I oppbyggingsfasen vil denne nettsida fungera som ein open prosjektweb, og alle som ynskjer å "kika oss i korta" er velkomne til det - og endå meir velkomne til å bli med i arbeidet!

Dei fyrste intervjua som er gjort er desse:  

Forteljarane i Tingvoll:

 • Ingebjørg Eri Opptak i mai 219. Tekstsamandrag og logg er under arbeid.Videoopptaket er inntil vidare sperra med passord. Spørsmål om passordet må rettast til Ingebjørg Eri 
  Lagt inn 13. mai 2019, 02:23 av Bjørn Enes
 • Maria Sagvik Opptak i mai 219. Tekstsamandrag og logg og redigering av publiserbar video er under arbeid
  Lagt inn 13. mai 2019, 01:06 av Bjørn Enes
 • Leif Stølen Opptak i mai 219. Tekstsamandrag og logg og redigering av publiserbar video er under arbeid
  Lagt inn 13. mai 2019, 01:03 av Bjørn Enes
 • Anders Koksvik Opptak i mai 219. Tekstsamandrag og logg og redigering av publiserbar video er under arbeid
  Lagt inn 13. mai 2019, 01:02 av Bjørn Enes
 • Kjellaug Meisingset Opptak i mai 219. Tekstsamandrag og logg og redigering av publiserbar video er under arbeid
  Lagt inn 13. mai 2019, 01:01 av Bjørn Enes
 • Kari Grinde Opptak i mai 219. Tekstsamandrag og logg og redigering av publiserbar video er under arbeid
  Lagt inn 13. mai 2019, 01:01 av Bjørn Enes
 • Torolv Løset (under arbeid)
  Lagt inn 30. jan. 2019, 20:45 av Bjørn Enes
 • Nils Eikrem  (under arbeid)
  Lagt inn 30. jan. 2019, 20:44 av Bjørn Enes
 • Margit Steinshamn (Kjem: Eit tekstsamandrag av innhaldet i intervjuet ) (Kjem: Etter videoen kjem ein logg med informasjon om innhaldet i intervjuet og kor i intervjuet det kan finnast i form av tidskoder ...
  Lagt inn 13. mai 2019, 00:51 av Bjørn Enes
 • Liv Flemseterhaug Del 1 - opptak i november 2018, Del 2 opptak i mai 2019. Tekstsamandrag og logg og redigering av publiserbar video er under arbeid.Video Del 1 er inntil vidare sperra ...
  Lagt inn 13. mai 2019, 01:08 av Bjørn Enes
 • Bjørg Wolden Bjørg Wolden er fødd på Ormset i Tingvoll i 1936, og har bodd på Tingvoll heile livet.  Ho starta på jobb i Tingvoll Ullvarefabrikk som 16-åring, og arbeidde her ...
  Lagt inn 28. sep. 2019, 02:26 av Bjørn Enes
 • Gunnar Aasen
  Lagt inn 28. sep. 2019, 02:18 av Bjørn Enes
 • Tora Meisingset Del 1 - opptak i november 2018, Del 2 opptak i mai 2019. Tekstsamandrag og logg og redigering av publiserbar video er under arbeid.
  Lagt inn 13. mai 2019, 01:12 av Bjørn Enes
 • Viktor Gautvik
  Lagt inn 30. jan. 2019, 20:40 av Bjørn Enes
 • Efraim Kanestrøm Efraim Kanestrøm ble intervjua av Bjørn Enes i Studio 1 i Bergen Offentlige Bibliotek 6. mai 2018. Intervjuet ble oppteke i forbindelse med eit forteljarkurs heldt av Memoar.Efraim Kanestrøm ...
  Lagt inn 3. jan. 2019, 04:17 av Ukjent bruker
 • Oddhild Garli Oddhild Garli (pikenavn Liabø ) var født i Straumsnes i 1933. Der vokste hun opp på småbruket Skogmo under gården Liabø. Hun bestemte seg for å bli sykepleier allerede da hun ...
  Lagt inn 28. sep. 2019, 01:52 av Bjørn Enes
 • Marit Holmeide Marit Holmeide var fødd rett etter fyrste verdskrig, 16.januar 1919. Da herja spanskesjuka i landet og halve bygda lå nede for teljing. Far henner var nettopp komen opp av ...
  Lagt inn 28. sep. 2019, 01:53 av Bjørn Enes
 • Gunnar Rakstang Gunnar Rakstang er fødd og oppvaksen i grenda Rakstang i Straumsnes i Tingvoll kommune. Han har vore rektor ved Straumsnes barne og ungdomsskule frå den ble starta og til han ...
  Lagt inn 2. jan. 2019, 03:34 av Ukjent bruker
 • Olav Rolland Olav Rolland ble intervjua av Arnstein Rolland og Efraim Kanestrøm, tilstades under intervjuet var også Gerd Rolland. Intervjuet handla om oppvekst i Tingvoll Kommune før, under og etter andre verdenskrigkrig ...
  Lagt inn 31. jan. 2019, 06:08 av Bjørn Enes
 • Arnstein Rolland Arnstein Rolland  vart intervjua av Efraim Kanestrøm på Tingvoll Museum torsdag 8. november 2018. Intervjuet handla i stor grad om utdanning, livet på Tingvoll og jobben som lærer og skolesjef ...
  Lagt inn 28. sep. 2019, 01:28 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 20 av 20. Vis mer »

Ingebjørg Eri

lagt inn 13. mai 2019, 02:21 av Bjørn Enes   [ oppdatert 13. mai 2019, 02:23 ]

Opptak i mai 219. Tekstsamandrag og logg er under arbeid.
Videoopptaket er inntil vidare sperra med passord. Spørsmål om passordet må rettast til Ingebjørg Eri 

Ingebjørg Eri:
Maria Sagvik

lagt inn 13. mai 2019, 01:06 av Bjørn Enes

Opptak i mai 219. Tekstsamandrag og logg og redigering av publiserbar video er under arbeid

Leif Stølen

lagt inn 13. mai 2019, 01:03 av Bjørn Enes

Opptak i mai 219. Tekstsamandrag og logg og redigering av publiserbar video er under arbeid

Anders Koksvik

lagt inn 13. mai 2019, 01:02 av Bjørn Enes

Opptak i mai 219. Tekstsamandrag og logg og redigering av publiserbar video er under arbeid

Kjellaug Meisingset

lagt inn 13. mai 2019, 01:01 av Bjørn Enes

Opptak i mai 219. Tekstsamandrag og logg og redigering av publiserbar video er under arbeid

Kari Grinde

lagt inn 13. mai 2019, 00:58 av Bjørn Enes   [ oppdatert 13. mai 2019, 01:01 ]

Opptak i mai 219. Tekstsamandrag og logg og redigering av publiserbar video er under arbeid

Torolv Løset

lagt inn 30. jan. 2019, 20:45 av Bjørn Enes

(under arbeid)Nils Eikrem

lagt inn 30. jan. 2019, 20:44 av Bjørn Enes

 (under arbeid)Margit Steinshamn

lagt inn 30. jan. 2019, 20:43 av Bjørn Enes   [ oppdatert 13. mai 2019, 00:51 ]

(Kjem: Eit tekstsamandrag av innhaldet i intervjuet ) 


Margit Steinshamn - november 2018::


(Kjem: Etter videoen kjem ein logg med informasjon om innhaldet i intervjuet og kor i intervjuet det kan finnast i form av tidskoder. (minutt og sekund frå start) Liv Flemseterhaug

lagt inn 30. jan. 2019, 20:42 av Bjørn Enes   [ oppdatert 13. mai 2019, 01:08 ]

Del 1 - opptak i november 2018, 
Del 2 opptak i mai 2019. 
Tekstsamandrag og logg og redigering av publiserbar video er under arbeid.

Video Del 1 er inntil vidare sperra med passord. Spørsmål om passordet må rettast til Liv Flemseterhaug. 
Liv Flemseterhaug - november 2018:(Innhaldslogg er under arbeid) 


1-10 of 20