Tingvoll.memoar.no

OBS: Memoar Tingvoll har fått ny nettadresse: 
Etter oktober 2019 vil berre den nye nettadressa bli oppdatert 
(Marianne Nystad instruerar Torolv Løset og Gunnar Aasen framfor opptak 8. november 2018)

Samarbeidet mellom Memoar og Tingvoll Museum starta med to svært aktive dagar i november 2018. Tingvoll var ein av stoppestadene under prosjektet "Krafttak for munnleg historie i Noreg". eit 20-tal medarbeidarar ved musea på Nordmøre var samla på Tingvoll til ein dags kurs om munnleg historie og ein dag med intervjuopptak i praksis. Resultata ser du lenger nedover denne nettsida. 

Etter kvart som fyrste del av etterarbeidet er ferdig, kjem det munnlege kjeldemateriale litt etter litt til syne her. Det fyrste som skjer er at opptak av kvart intervju vil bli publisert medeit passord som berre forteljaren og dei som skal arbeida vidare med dokumentasjon og klargjering får. Alle interesserte er velkomne til å melda seg til dugnadsinnsats for å få fortgang  i etterarbeidet. Her kan du lesa om kva slags dugnadsinnsats som trengst. 

Det blei gjort i alt 13 intervjuopptak den 7. og 8. november. Dette er ein svært lovande start på samlinga av munnleg industri- og lokalhistorie på Møre. Museet kjem til å fylgja dette opp vidare, det same gjer Memoar. Begge partar ynskjer kontakt med historielag og interesserte enkeltpersonar i regionen som kan tenkja seg å bli med på utviklinga av det vidare arbeidet. 

Kontaktpersonar: Marianne Nystad på museet og Efraim Kanestrøm i Memoar.   

Forteljarar frå Nordmøre:

 • Ingebjørg Eri Opptak i mai 219. Tekstsamandrag og logg er under arbeid.Videoopptaket er inntil vidare sperra med passord. Spørsmål om passordet må rettast til Ingebjørg Eri 
  Lagt inn 13. mai 2019, 02:23 av Bjørn Enes
 • Maria Sagvik Opptak i mai 219. Tekstsamandrag og logg og redigering av publiserbar video er under arbeid
  Lagt inn 13. mai 2019, 01:06 av Bjørn Enes
 • Leif Stølen Opptak i mai 219. Tekstsamandrag og logg og redigering av publiserbar video er under arbeid
  Lagt inn 13. mai 2019, 01:03 av Bjørn Enes
 • Anders Koksvik Opptak i mai 219. Tekstsamandrag og logg og redigering av publiserbar video er under arbeid
  Lagt inn 13. mai 2019, 01:02 av Bjørn Enes
 • Kjellaug Meisingset Opptak i mai 219. Tekstsamandrag og logg og redigering av publiserbar video er under arbeid
  Lagt inn 13. mai 2019, 01:01 av Bjørn Enes
 • Kari Grinde Opptak i mai 219. Tekstsamandrag og logg og redigering av publiserbar video er under arbeid
  Lagt inn 13. mai 2019, 01:01 av Bjørn Enes
 • Torolv Løset (under arbeid)
  Lagt inn 30. jan. 2019, 20:45 av Bjørn Enes
 • Nils Eikrem  (under arbeid)
  Lagt inn 30. jan. 2019, 20:44 av Bjørn Enes
 • Margit Steinshamn (Kjem: Eit tekstsamandrag av innhaldet i intervjuet ) (Kjem: Etter videoen kjem ein logg med informasjon om innhaldet i intervjuet og kor i intervjuet det kan finnast i form av tidskoder ...
  Lagt inn 13. mai 2019, 00:51 av Bjørn Enes
 • Liv Flemseterhaug Del 1 - opptak i november 2018, Del 2 opptak i mai 2019. Tekstsamandrag og logg og redigering av publiserbar video er under arbeid.Video Del 1 er inntil vidare sperra ...
  Lagt inn 13. mai 2019, 01:08 av Bjørn Enes
 • Bjørg Wolden Bjørg Wolden er fødd på Ormset i Tingvoll i 1936, og har bodd på Tingvoll heile livet.  Ho starta på jobb i Tingvoll Ullvarefabrikk som 16-åring, og arbeidde her ...
  Lagt inn 28. sep. 2019, 02:26 av Bjørn Enes
 • Gunnar Aasen
  Lagt inn 28. sep. 2019, 02:18 av Bjørn Enes
 • Tora Meisingset Del 1 - opptak i november 2018, Del 2 opptak i mai 2019. Tekstsamandrag og logg og redigering av publiserbar video er under arbeid.
  Lagt inn 13. mai 2019, 01:12 av Bjørn Enes
 • Viktor Gautvik
  Lagt inn 30. jan. 2019, 20:40 av Bjørn Enes
 • Efraim Kanestrøm Efraim Kanestrøm ble intervjua av Bjørn Enes i Studio 1 i Bergen Offentlige Bibliotek 6. mai 2018. Intervjuet ble oppteke i forbindelse med eit forteljarkurs heldt av Memoar.Efraim Kanestrøm ...
  Lagt inn 3. jan. 2019, 04:17 av Ukjent bruker
 • Oddhild Garli Oddhild Garli (pikenavn Liabø ) var født i Straumsnes i 1933. Der vokste hun opp på småbruket Skogmo under gården Liabø. Hun bestemte seg for å bli sykepleier allerede da hun ...
  Lagt inn 28. sep. 2019, 01:52 av Bjørn Enes
 • Marit Holmeide Marit Holmeide var fødd rett etter fyrste verdskrig, 16.januar 1919. Da herja spanskesjuka i landet og halve bygda lå nede for teljing. Far henner var nettopp komen opp av ...
  Lagt inn 28. sep. 2019, 01:53 av Bjørn Enes
 • Gunnar Rakstang Gunnar Rakstang er fødd og oppvaksen i grenda Rakstang i Straumsnes i Tingvoll kommune. Han har vore rektor ved Straumsnes barne og ungdomsskule frå den ble starta og til han ...
  Lagt inn 2. jan. 2019, 03:34 av Ukjent bruker
 • Olav Rolland Olav Rolland ble intervjua av Arnstein Rolland og Efraim Kanestrøm, tilstades under intervjuet var også Gerd Rolland. Intervjuet handla om oppvekst i Tingvoll Kommune før, under og etter andre verdenskrigkrig ...
  Lagt inn 31. jan. 2019, 06:08 av Bjørn Enes
 • Arnstein Rolland Arnstein Rolland  vart intervjua av Efraim Kanestrøm på Tingvoll Museum torsdag 8. november 2018. Intervjuet handla i stor grad om utdanning, livet på Tingvoll og jobben som lærer og skolesjef ...
  Lagt inn 28. sep. 2019, 01:28 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 20 av 20. Vis mer »

Invitasjon til dugnad:


Det er no gjort 20 intervjuopptak om lokal historie på Tingvoll, i samarbeid mellom Tingvoll Museum og Memoar - norsk organisasjon for munnleg historie.


Opptaka blir sydd saman til publiseringsklare videoar av Memoar. Etter kvart som dei er ferdige, blir dei lagt ut på denne sida med eit passord. Det er forteljarane - dei som har blitt intervjua - som eig opptaka og som bestemmer om passordet skal fjernast.


Etterarbeidet:

Kvart opptak skal no dokumenterast, det vil seie at det skal lagast eit oversyn over alt intervjuet inneheld. Når det er gjort skal det skrivast eit kort tekstsamandrag.


Dette treng me hjelp til! Det er interessant og triveleg arbeid. Det krevst ingen særlege forkunnskapar. Sjå her om korleis du gjer det.


Kan du hjelpa til? Ta då kontakt med Marianne Nystad på Tingvoll Museum - epost marianne@nordmore.museum.no eller Bjårn Enes hos Memoar - epost bjorn@memoar.no.

Comments